Ժնևի միջազգային հարաբերությունների դպրոց - Max Work

Go to content

Գլխավոր մենյու

Ժնևի միջազգային հարաբերությունների դպրոց

Ծրագրեր

Միջազգային հարաբերություններ (բակալավրի աստիճան )
Տևողությունը ՝3 տարի
Արժեքը ՝ CHF 27’500. տարեկան
Ընդունելության պահանջները`
Տարիքը՝ 17
Դպրոցի ատեստատ
Անգլերենի իմացություն IELTS 6 (գրավոր և բանավոր խոսք) կամ TOEFL նվազագույն միավորը 550.
Ուսումնական պլանը ներառում է միջազգային հարաբերությունների, միջազգային իրավաբանության և տնտեսագիտության ուսունասիրություն , մի շարք սեմինարներ, հիմնական և մասնագիտացված դասընթացներ և պրակտիկա:

Միջազգային հարաբերություններ (մագիստրոսի աստիճան)
Տևողությունը՝ 1 տարի
Արժեքը ՝ CHF 34’900.
Ընդունելության պահանջները՝
Բակալավրի աստիճան (տվյալ բնագավառի հետ առնչվող )
Անգլերեն լեզվի իմացություն ՝ TOEFL (Test of English as a Foreign Language)
Internet 90 , paper based 600
Ծրագրի շրջանակներում ուսանողները կսովորեն հիմնական (իրավաբանություն, տնտեսագիտություն, միջազգային հարաբերություններ) և մի շարք այլ կամընտրական առարկաներ և կունենան պրակտիկա :

Ծրագրերի արժեքը չի ներառում ճանապարհածախսը, կեցությունը , սնունդը բժշկական և առողջապահական ապահովագրությունը :
Այլ ծախսեր՝ 2015-2016
Ուսումնական նյութերի արժեք CHF 1000.- տարեկան
Գրանցման վճար CHF 300.

Գարնանային կիսամյակ 2015-2016
Տևողությունը ՝ (սկիզբ և ավարտ)
Փետրվարի 1- մայիսի 27,2016
Աշնանային կիսամյակ
Տևողություն ՝( սկիզբ և ավարտ )
Սեպտեմբերի 7- դեկտեմբեր 18
2016-2017
Գարնանային կիսամյակ
Փետրվար 6-մայիս 26
Աշնանային կիսամյակ
Հոկտեմբեր 3-դեկտեմբեր 16

Առցանց կարող եք գրանցվել այստեղ
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Back to content | Back to main menu